suédois

Alternative libertaire : Vilka är vi ?
Alternative libertaire (AL, Frihetlig alternativ) är ett kommunistiskt frihetligt alternativ som bildades 1991.

Vi ansluter oss till den anarko-kommunismens idén och till en antiauktoritet arbetar-rörelse, precis som den har existerat från första internationalen. Detta betyder, en politik direkt baserad på arbetarklassen och de underkastade grupperna, men med en antikapitalistiskt målsättning, revolutionär och självförvaltande.

Vi bekräftar revolutionärermas erfarenheterna som, i kontexten av sin tids politik, delade denna problematik.
 Bakunin och adepter i den första internationalen.
 de revolutionära syndikalister från den Franska CGT, före 1914
 Makhnovstchina och den organiserad plattformen från de anarkistiska ryssar i exilen
 den spanska anarko-syndikalismens erfarenheter från den sociala revolutionen 1936 och i synnerhet aktionen från en grupp : Durrutis vänner.
 den fria Kommunistiska Franska Federationen (FCL) och det frihetliga kommunistiska manifestet av Georges Fontenis från 1954
 Den franska fackförening för frihetlig kommunistiska arbetare (UTCL), Daniel Guerins verk, och den frihetlig-kommunistiskla projektet från 1986.

I olika grader, och trots sina fel och begränsningar, utgö dessa erfarenheter viktiga etapper i uppbyggnaden av den aktuella frihetliga kommunistiska rörelsen.

Idag, praktiserar frihetligt alternativ en politik på två fronter :
 En plattfrom av de sociala rörelserna, för att ge en politiskt existens till “vänsterns gräsrötter” gentemot regeringen.
 Byggande av en frihetlig kommunistiskt ström som både ger och tar näring från de sociala rörelsens aktioner.

Aktivisterna från det AL medverkar aktivt i striderna på arbetsplatserna och för syndikalismen i CGT eller i Solidarisk fackförening ( ibland inom den Franska CNT), i striderna mot arbetslösheten, för rätten till bostad, ekologi, och i striden mot patriarkatet.

AL försöker belysa dessa strider i vårt samhälle med perspektivet att bryta med staten och kapitalismen.

 
☰ Accès rapide
Retour en haut